Благоустройство

La Tulipe Noire е модерна и функционална сграда, която предлага всички удобства на комплексите от затворен тип и осигурява условия за пълноценна експлоатация и комфорт на обитателите.

Комплексът е богато озеленен, с изградена автоматична поливна система, обезопасен с ограда и бариера, с осигурен контролно-пропускателен режим за външни лица, денонощна физическа охрана и видеонаблюдение. Има осигурени условия за паркиране както в подземни гаражи, така и в надземни паркоместа.

Комбинацията от съвременни и естествени материали, богато озеленяване, дворно и фасадно осветление придават на La Tulipe Noire елегантен и хармоничен облик.