За проекта

Архитектура

La Tulipe Noire е съвременна сграда от най-ново поколение, която предлага всички удобства на комплексите от затворен тип. Разположена е в просторен имот от 2 056 м2 , като застроената площ на сградата заема по-малко от 40% от парцела. Предвидени са площи за озеленяване и паркиране (вкл. подземен паркинг). Сградата е изцяло жилищна, което осигурява спокойствие и комфорт на обитаване. La Tulipe Noire  се състои от 2 секции с по 5 надземни и 1 подземно ниво, като на всеки жилищен етаж са разположени по 4 апартамента. Предвидени са партерни апартаменти с прилежащи озеленени дворове.

Достъпът до подземния гараж се осигурява посредством асансьор и стълбищна клетка. Комплексът е изцяло обезопасен, с контролиран достъп и охрана.

Концепцията на La Tulipe Noire е да бъде съвкупност от четири самостоятелни нискоетажни обема, разделени в 2 секции и разминати по височина с цел максимално вписване в естествения релеф и заобикалящата го среда. По този начин се осигурява комфорт и уединение на обитателите.

Конструкция

Сградата е с монолитна стоманобетонна конструкция съгласно българските и европейските строителни нормативни изисквания. Използва се високоякостен бетон клас С25/30 и армировъчна стомана клас В500. Фундаментната плоча е с дебелина 0,50м. Етажните плочи са безгредови, с дебелина 0,20 м. и с контурни греди. Етажите са с конструктивна височина 2,90м.

La Tulipe Noire е изградена от две самостоятени тела/секции, разделени от деформационна фуга за осигуряване на сеизмична устойчивост.

Конструкцията на сградата е проектирана и изградена така, че да осигури максимални възможности за индивидуализиране на апартаментите с цел да отговори на изискванията на всеки обитател.

Водопровод и Канализация

Водопроводната инсталация е изградена от съвременен клас полипропиленови тръби с дълъг експлоатационен живот. Към всеки апартамент е предвиден отделен водомерен възел. Топлата вода се осигурява от индивидуални газови котли.

Kанализационната инсталация за битови нужди е изградена от PVC тръби и фитинги с вградени уплътнения. С цел намаляване на нивото на шум, тръбите са изолирани в самостоятелни щрангове с каменна вата с голямо обемно тегло.

Отводняването на дъждовните води е изградено от PVC тръби.

Канализационната система поема и отводняването на конденза от газовите котли и климатичните тела.

Отопление, Вентилация и Климатизация

Отопление и Климатизация

Отоплителната система се захранва от индивидуални кондензационни газови котли.

За всяко помещение е предвидено индивидуално трасе за монтаж на климатични сплит системи на директно изпарение.

Тръбните трасета са изградени от PE тръби с алуминиева вложка φ 16, поставени в отделени  гофрирани PVC канали в циментовата замазка. Всеки апартамент е оборудван със самостоятелен отоплителен колекторен възел.

Вентилация

За помещенията с възможност за директно проветрение не се предвижда механична вентилация.

За всички санитарно-битови помещения (бани, тоалетни и кухненски боксове) е изградена всмукателна вентилационна система.

За подземното ниво, в което са разположени гаражните клетки, се предвижда изграждане на принудитела всмукателна вентилационна система, която се включва посредством датчици за движение и е снабдена с таймер за режим на работа. Мръсният въздух се изхвърля над покрива на сградата, а пресният се доставя през гаражната врата.

Електро

Осветителна и силова инсталация

Предвижда се изграждане на главно разпределително табло (ГРТ) в сутерена на сградата с осигурен независим достъп за органите на електроразпределителното дружество. Там са поставени електромерните табла на сградата. Всички апартаменти и общите части са снабдени с отделни двойнотарифни монофазни електромери. Асансьорите са снабдени с двойнотарифни трифазни електромери.

Захранването на апартаментите е монофазно, като кабелите са изтеглени в специално предвидени за това шахти, разположени в общите части.

Всеки самостоятелен обект (апартамент и гаражна клетка) е снабден с вградено разпределително табло с автоматични предпазители и дефектнотокова защита.

Осветлението в стълбищните клетки, етажни площадки, коридори, улица на подземен гараж се включва посредством датчици за движение и е снабдено с таймер за режим на работа.

Предвидено е евакуационно осветление.

Дворното и фасадното осветление са снабдени със светлинен сензор.

Телефонна инсталация, антенна инсталация и интернет

В сутерена на всеки вход се предвижда изграждане на слаботоков шкаф, от който са изтеглени самостоятелни трасета  за телефонна инсталация, антенна инсталация за кабелна телевизия и интернет за всеки апартамент.

Звънчево – домофонна инстлация

Във всеки апартамент се монтира звънчево-домофонна инсталация, която включва домофонна слушалка  с връзка в две направления; табло на партера с домофонен говорител и звънчеви бутони и табло на централния вход/изход на комплекса.

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Системата за видеонаблюдение е предвидена по периферията на имота, подходите към жилищните входове, подхода към гаражите и централения вход/изход на комплекса. Изграденото окабеляване е изведено в  специално предназначено за целта помещение. Предвидено е поставянето на мобилна кабина за жива охрана в близост до централния вход/изход на комплекса с цел максимална ефективност на пропускателния режим.