Вертикални носещи елементи, от кота +1.00 до 3.90м , секция Б